Yemek borusunda yara bir sorun mudur? Neden olur?

Dr. Fehmi Ateş

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B.D

Adres: Mersin, İçel

Yemek borusunda yara olması ciddi sorunlar yaratabilir. Kendini en çok ağılı yutma ve yutma güçlüğü olarak gösterir. Bunu yapan pek çok sebep olduğu için nedeninin ne olduğunu anlamak gerekir. Kesin tanı “endoskopi” ile koyulur. Endoskopi sırasında görülen kanserler, enfeksiyona bağlı lezyonlar gastroözofageal reflü hastalığına bağlı özofajitler yemek borusunda yara şeklinde kendini belli ederler.