Yağlı ishal nedir? Neden olur?

Dr. Hale Akpınar

9 Eylül Üniversitesi
Gastroenteroloji B.D.

Adres: İzmir

Normalde, bir insanın, yaklaşık günlük dışkı miktarı yüz yüz elli gram civarındadır. Bu dışkının içerisinde de dört ile altı gram arasında da yağ bulunur. Eğer bu yağ miktarı yedi gram ve üzerine çıkarsa biz buna “yağlı dışkı” adını veriyoruz. Bir diğer adı ile “steatore” adını veriyoruz. Yağlı dışkının en çok görülme nedenlerinden bir tanesi, yağın ince bağırsaklarda en küçük yapı taşlarına kadar sindirilmesinde bir sorun olması. İkinci önemli sorun da en küçük yapı taşına kadar sindirildikten sonra ince bağırsakta emilmesinde sorun olması. Yağın sindirilmesinden sorumlu olan iki tane organ var. Bir tanesi safra kesesi. Safra kesesinden salınan safranın bağırsağa ulaşması gerekiyor. Diğeri ise pankreas. Pankreas enzimlerinin de ince bağırsağa ulaşması gerekiyor. Bir de ince bağırsaktan salgılanan bazı enzimler olması gerekiyor. Yani safra kesesi, pankreas ve ince bağırsaktan salgılanan enzimlerle, yağ en küçük yapı taşına kadar ayrılıyor. Sonra da bunların emilmesi lazım. Eğer bunlarda sorun var ise yağlı dışkı ortaya çıkıyor.