Ülserin tedavisi var mı? – Dr. Nihat Okçu

Dr. Nihat Okçu

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları

Adres: Şehir Merkezi,  Erzurum
Tel: +90 442 231 7201

Tabi ülserin tedavisi günümüzde çok başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Bundan 15-20 yıl önce birtakım ülser için ilaçlar kullanılan bitkiler, çeşitli yöntemler, diyet gibi bir takım şeyler vardı ancak ülser devamlı nüks ediyordu yani tekrar ediyordu. 1984’te bir ülsere neden olan mide de yaşayan bir bakteri anlaşıldıktan sonra buna herikopakterflore bakterisi deniliyor dolayısıyla bu anlaşıldıktan sonra ülser tedavisinde çok büyük aşamalar kaydedildi daha önce ülser nedeniyle ameliyata hastaların aşağı yukarı yüzde 15-20’si gidiyorken, günümüzde artık ülser nedeniyle ameliyata giden hastaların sayısı yüzde beşin altına düşmüştür. O nedenle günümüzdeki ilaçlar son derece başarılı ülseri tedavi etmektedir mide ülserlerinde 6 haftalık bir ilaç tedavisi duadonel ülserlerde yani ince bağırsak ülserlerinde, on iki parmak bağırsağı ülserlerinde 4-6 haftalık bir tedaviyle ülser yüzde doksan beş tedavi edilebilmektedir. Ayrıca bu ülserlerde kişinin midesinde bu herikobakteriflore bakterisi var mı? yok mu onu tespit ettikten sonra bu bakteriyi de tedavi edince ülser artık tekrar etmiyor, nüks etmiyor yüzde doksan beşi ülserlerin tamamen iyileşmiş oluyor.