Sirozun tedavisi var mıdır?

Dr. Binnur Pınarbaşı Şimşek

Istanbul Ulus Liv Hospital
İstinye Üni Gastroenteroloji Kliniği

Adres: İstanbul

Karaciğer sirozunun tedavisi, siroza neden olan etkenin tedavisi ile mümkündür. Örneğin ortaya çıkartan sebep alkol kullanımı ise kesinlikle kısıtlanmalıdır. Hepatit B, C gibi virüslere bağlı ise bit karaciğer sirozu ise bunlara yönelik etkin tedaviler uygulanmalıdır. Karaciğer yağlanmasına bağlı olan sirozda ise yağlanmayı ortaya çıkaran etkenin ortadan kaldırılması ile tedavi edilir. En çok karaciğer yağlanmasına neden olan diyabet, obezite, metabolik sendrom gibi tabloların düzenlenmesi, tedavisinin yapılması aynı zamanda karaciğer sirozunda meydana gelen ilerlebinin de durdurulmasını sağlayacaktır. Özellikle virüs ilişkili karaciğer sirozlarında, hepatit virüslerinin ortaya çıkarttığı sirozlarda, bugün için uygulanan güçlü anti viral tedaviler sayesinde karaciğerde oluşan sirozla ilişikli değişikliklerin de büyük çapta düzelebildiği ve hastalığın tamamen durdurulabildiğini bilmekteyiz.