Siroz nedir? En çok neden olur?

Dr. Binnur Pınarbaşı Şimşek

Istanbul Ulus Liv Hospital
İstinye Üni Gastroenteroloji Kliniği

Adres: İstanbul

Siroz, karaciğer fonksiyonel kapasitesinin neredeyse tamamına yakını diyebileceğimiz, büyük bir oranda kaybı ile giden, karaciğerin fonksiyonlarının azalması, yitirilmesi sonucu ortaya çıkan, karaciğer yetersizliği tablosunun bir adıdır. Çok değişik nedenleri omakla birlikte tüm dünyada sirozun en büyük sebebi Hepatit virüsleridir. Hepatit B,C,D virüsüne bağlı sirozlar, en çok karaciğer sirozu nedenlerini oluşturmaktalar. Bunun dışında, alkolün çok yoğun tüketildiği toplumlarda alkol, karaciğer sirozunun en önde gelen nedenlerini oluşturmaktadır. Daha nadir görülen karaciğer sirozu nedeni ise otoimmün karaciğer hastalığı adını verdiğimiz bir gurup hastalıktır. Bunlar içerisinde en çok bilinenler; otoimmün hepatit ve primer biliyer kolanjit gibi karaciğerin farklı iki gurup hücresine hepatosit ve kolanjiosit dediğimiz hücrelerine karşı gelişen, otoimmün hastalıklar sonucu oluşan sirozlar da var. Bir gurup siroz ise metabolik nedenli. Yani, genetik nedenlerin ve metabolik nedenlerin oluşturduğu, daha nadir görülen siroz tipleri de söz konusudur. Bunlar, karaciğerde bakır birikimi ile giden “Wilson Hastalığı” ve demir birikimi ilen giden “Hemokromatoz” bir gurup genetik hastalık, karaciğer sirozu yapabilmektedir. Çağımızda ise sirozun en önde gelen nedenlerinden biri ve giderek artan “Karaciğer yağlanması”dır. Karaciğer yağlanmasının yağlı hepatit olarak bildiğimiz formu eğer tedavi edilmez ve yağlanmayı oluşturan sebep ortadan kaldırılmazsa uzun süren süreçte karaciğer sirozuna yol açmaktadır.