Safra kesesi taşları için, ameliyat haricinde bir tedavi yöntemi var mı? – Dr. Kadir Bal

Dr. Kadir Bal

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Gastroenteroloji

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa-Fatih/İstanbul
Tel: 0 212 530 67 33

Burada en iyi tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi dışında safra kesesindeki taşları eriten ilaçlar geçmişte kullanılmıştır ama safa kesesi hasta devamlı taş oluşturduğu için bu tür tedavi yöntemlerinden de vazgeçilmiştir.