Safra kesesi ameliyatı sonrası sık sık ishal olmaya başladım sebebi nedir? – Dr. Kadir Bal

Dr. Kadir Bal

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Gastroenteroloji

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp FakültesiCerrahpaşa-Fatih/İstanbul
Tel:0212 530 67 33

Safra kesesi karaciğerde oluşan safra sıvısının biriktiği kesedir. Bu kesenin içindeki safra sıvısı yağların sindirilmesi ve emilmesinde rol oynar. Safra kesesinde biriken safra sıvısı, yağlı bir yemek yenmesiyle birlikte ince bağırsağa dökülür. Safra kesesinde biriken safra sıvısı zaman zaman safra taşları oluşturabilir. Bu durumda yağlı bir yemek yedikten sonra safra kesesi içindekileri ince bağırsağa boşaltmak için aşırı şekilde kasılır. Bu ağrı yapar. Bazen de safra sıvısı safra kesesinden dökülemez ve içeride birikip iltihaplanabilir. Bu gibi durumlarda sıklıkla safra kesesini almak gerekebilir. Bazen safra kesesi ameliyatından sonra ishal olunabilir. Burada safra kesesinin görevi ortadan kalkmıştır. Safra kesesinin görevi safrayı depolamak, konsantre etmek ve gerektiği zaman bağırsağa vermektir. Bu durumda safra kesesinin bu görevi ortadan kalkar ve safra devamlı bağırsağa akar ve bazı hastalarda ishal oluşabilir. İshalin nedeni genellikle yağların sindirimini kolaylaştıracak kadar safranın kesede birikememesi ve yağlı bir yemek yendikten sonra yağların yeterince emilememesidir. Bu durumda kişiler özellikle yağlı yemek sonrası ishal yaşayabilir.