Karaciğerde hemanjiom nedir?

Dr. Nurten Küçükmetin

Acıbadem International Hospital İstanbul

Karaciğerde hemanjiom, kan yumağı ya da kan topu şeklinde adlandırılabilir. Karaciğerin en sık görülen iyi huylu tümörüdür. Karaciğerdeki hemanjiomlar, genellikle rastlantısal olarak tanı alırlar. Herhangi bir nedenle doktora gidilip yapılan ultrasonda görülme oranı yüksektir. En fazla yirmi ile otuzlu yaşlarda tanı alırlar. Doğumsal olduğunu biliyoruz. Özellikle gebelikle bunların çapının büyüdüğünü biliyoruz. Dört santimetrenin altındakilere herhangi bir tedavi gerekmez. Dört santimetrenin üzerinde olduğu zaman herhangi bir belirti verebilirler. Bu da yerleştiği yere göre, herhangi bir organa bası yaparsa, karında doluluk hissi, kusma, bulantı yapabilir. Herhangi bir belirti vermeyen hemanjiomların tedavisine ihtiyaç yoktur.