Karaciğer yağlanmasının tanısı nasıl konur?

Dr. Yusuf Yılmaz

Marmara Üniversitesi
Gastroenteroloji Enstitüsü

Adres: Başıbüyük, Maltepe, İstanbul

Karaciğer yağlanması genellikle, herhangi bir hastalıktan dolayı yapılan ultrasonda karaciğerde yağlanma saptanması veya yine herhangi bir nedenden dolayı yapılan kan testlerinde, karaciğer testlerinde bozukluk olarak hekime müracaat ederler. Ancak bu hastaların yüzde on-yirmisinde “nash” dediğimiz tablo vardır. Önemli olan bu hastalığı saptamaktır. Yüzde seksenlik kısmı, diyet ve hayat tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabilir. Ama nash, prograsif bir hastalıktır. Bu hastalaştığı bir hepatolog veya gastroenterolog tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır.