Karaciğer yağlanması ne sıklıkta görülür? Önemi nedir?

Dr. Yusuf Yılmaz

Marmara Üniversitesi
Gastroenteroloji Enstitüsü

Adres: Başıbüyük, Maltepe, İstanbul

Karaciğer yağlanması, dünyada her dört kişiden birinde görülüyor. Ülkemiz için bu oranın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Karaciğer yağlanmasında her yüz kişiden on ya da yirmi tanesinde ciddi normu olan “non alkolik steatohepatit” dediğimiz ilerleyici formu gelişebiliyor. Bunun önemi nereden kaynaklanabiliyor, bu hastalık belirli bir sürede; beş yıl, on yıl hatta yirmi yıl alabilir. Hastalığın evresine göre değişir. Sirozla ilerleyebilen bir hastalıktır. Karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Çok masum bir hastalık değildir.