İshal süresi ne kadar uzarsa doktora gitmeliyim? – Dr. Kadir Bal

Dr. Kadir Bal

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Gastroenteroloji

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa-Fatih/İstanbul
Tel:0212 530 67 33

Biz ishalleri süre olarak 3’e ayırabiliyoruz. Birincisi akut dediğimiz ishal süreci: Bunlar bir hafta on güne kadar süren ishallerdir. İkincisi, persistan dediğimiz orta süreli ishallerdir. Bir de yirmi günden daha uzun süren, birkaç ay ve daha uzun süren ishaller var ki buna da kronik ishaller diyoruz. Özellikle akut ishallerde doktora gitmeye çok fazla gerek yoktur. Bağırsakta ishal yaratan unsur dışarı atılır ve ishal oluşma süreci ortadan kalkar. Ama orta derecedeki uzunluktaki ishallerde, yine hastalığın şikâyeti de doktora gidilmesi açısından önemlidir. Bence orta dereceli ishaller ve kronik ishallerde mutlaka doktora gidilmelidir. Bazen akut ishaller de çok yoğun bir sıvı- elektrolit kaybına yol açabilecekleri için doktora gidilmeyi gerektirebilir. Hastanın genel durumu, ishalin tahmini nedeni, kaybedilen sıvı ve elektrolitin yerine konup konmadığı gibi unsurlar bir doktor müdahalesinin gerekli olup olmadığını belirleyebilir.