Hepatit karaciğer kanseri yapar mı?

Dr. Binnur Pınarbaşı Şimşek

Istanbul Ulus Liv Hospital
İstinye Üni Gastroenteroloji Kliniği

Adres: İstanbul

Hepatitler, karaciğer iltihaplarının ,çok değişik nedenleri olmakta, en sık nedenler; viral ilişkili sebepler. Hepatit B, C ve D virüsüne bağlı hepatitler, kronik hepatit olarak seyrederler. Buna karşı Hepatit A, akut hepatittir. Kronikleşme hemen hemen hiç yoktur. Tam iyileşme ile sonuçlanan bir enfeksiyon hastalığıdır. Kronik hepatit olarak bildiğimiz Hepatit B,C ve D virüsüne bağlı olan hepatitler ise tedavi edilmedikleri ve tanımlanmadıkları zaman kronik karaciğer hasarına yol açarlar. Oluşan hücre hasarı veya iltihabı “Hepatit” olarak adlandırılıyor. Bunun dışında çok daha nadir hepatit tipleri var. Otoimmün karaciğer hastalıkları gibi yağlı hepatit gibi neticede hepatit adını verdiğimiz karaciğer iltihabı hadisesi, tedavi edilmez ve sebep ortadan kalkamazsa uzun dönemde oluşan kronik hasar, karaciğer dokusunda meydana gelen değişiklikler, karaciğer mimarisinde oluşan yapısal anormallikler sonucunda uzunca süren bir sürenin ardından ” Siroz ” meydana gelmektedir. Çoğunlukla, karaciğer kanserleri siroz zemininde gelişirler. Siroz bir karaciğer kanseri için önemli bir risk faktörüdür. Etiyolojisi, sebebi ne olursa olsun, karaciğer sirozu karaciğer kanseri için önemli bir risk faktörüdür. Fakat kronik hepatit döneminde de yani karaciğerde henüz siroz gelişmeden önceki dönemde de karaciğer kanseri söz konusudur. Bu durum Hepatit B, D, C gibi virüs ilişkili hepatitlerde çok daha yüksek orandadır. Çok daha nadir olarak da yağlı karaciğer hastalığına bağlı yağlı hepatitte de karaciğer kanseri girişimi bildirilmektedir.