Hepatit D nedir? Sık rastlanır mı?

Dr. Suna Yapalı

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Kliniği

Adres: Kozyatağı İstanbul

Hepatit D virüsü ile karaciğerin iltihaplanmasına “Hepatit D Enfeksiyonu” denir. Hepatit D enfeksiyonun gelişebilmesi için kişinin Hepatit B ile enfekte olması gerekmektedir. Hepatit D enfeksiyonu tüm dünyada diğer virüs enfeksiyonlarına göre en az görülen enfeksiyondur. Ancak bu hastalar oldukça şanssız bir hasta gurubunu oluşturmaktadır. Çünkü Hepatit B ve C’de yirmi yirmi beş yıl içerisinde siroza ilerleme görülmekteyken Hepatit D enfeksiyonunda bir iki yıl içerisinde hızla, hastalarda siroz gelişebilmektedir. Bu hastalardaki tedavi başarı oranları, yüzde on ile yirmi arasında olup oldukça düşük orandadır. Dünyada Hepatit D enfeksiyonunu önlemenin en önemli yolu Hepatit B enfeksiyonunu ortadan kaldırmaktır. Bunda da dünyadaki en büyük strateji, Hepatit B virüsü için aşılamadır.