Fonksiyonel bağırsak hastalığının tanımı nedir? Bulguları nelerdir?

Dr. Filiz Akyüz

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B.D

Adres: İstanbul

Fonksiyonel bağırsak hastalığı, anatomik, yani gözle görülür, endoskopik olarak bir patoloji saptanmayan, yine histolojik olarak dokuda bir patoloji saptanmayan, daha çok psiko-sosyal ve çevresel faktörlerden, beslenmeden, bağırsağımızın içerisindeki floradan etkilenen ve bazı semptomlarla karşımıza çıkan bir hastalıktır. Çoğunlukla, beyin-bağırsak aksı dediğimiz ve hastalara aslında, sinyalizasyonda kusur var diye ifade ettiğimiz, bağırsakların hareketlerinde bozuklukla karşımıza çıkabilir. Bu yavaşlama veya aşırı çalışma, yani kabızlık, ishal, gaz, şişkinlik gibi semptomlarla, hastalar bize başvurabilirler.