Divertikül nedir? Sorun yaratır mı?

Dr. Fehmi Ateş

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B.D

Adres: Mersin, İçel

Divertikül, kalın bağırsağın en iç tabakası olan mukozanın, kas lifleri arasından dışarı doğru fıtıklaşarak, küçük cepçikler oluşturmasıdır. Sıklığı ilerleyen yaş ile birlikte artar. Şişman, kabız, az lifli beselene hastalarda divertiküller daha sık görülür. Divertiküller iltihaplandıklarında, kanadıklarında, delindiklerinde ve çevrelerinde apse oluşturduklarında ciddi sağlık problemleri yaratırlar.